Συχνές ερωτήσεις


Οι επιλογές σας

Νομικά ερωτήματα

Άλλες πρακτικές ερωτήσεις

Το WeComply! είναι μια δωρεάν επιλογή που παρέχουμε στους Υπευθύνους Επεξεργασίας για τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία της ΕΕ και, ως εκ τούτου για την αποφυγή της διαδικασίας υποβολής καταγγελιών ενώπιον της αρμόδιας αρχής. Δεδομένου του εθελοντικού και ανεπίσημου χαρακτήρα αυτής της πλατφόρμας, παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι έπρεπε να εξορθολογήσουμε τη διαδικασία όπως περιγράφεται παρακάτω.

Οι επιλογές σας

Πώς μπορώ να καταστήσω το banner μου συμβατό με τη νομοθεσία;

Είναι καθήκον σας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας να καταστήσετε τον ιστότοπό σας και το banner σας πλήρως συμβατά με τη νομοθεσία. Παρ' όλα αυτά, η noyb στοχεύει να το κάνει αυτό όσο το δυνατόν πιο εύκολο: Για να βοηθήσουμε τους καλοπροαίρετους Υπευθύνους Επεξεργασίας να συμμορφωθούν γρήγορα με τον νόμο και να επιλύσουν την καταγγελία πριν κατατεθεί στην αρμόδια αρχή, παρέχουμε δωρεάν την πλατφόρμα WeComply! και τις ακόλουθες οδηγίες:

  • OneTrust
  • TrustArc
  • Cookiebot
  • Usercentrics
  • Quantcast
  • Didomi
  • CrownPeak
  • Cookie Notice & Compliance for GDPR (Wordpress)
  • CookieYes (Wordpress)
  • Άλλες λύσεις

Η ρύθμιση μπορεί συνήθως να αλλάξει από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στον πίνακα διαχείρισης του cookie banner, ή της πλατφόρμας διαχείρισης συγκατάθεσης (ΠΛΣ). Συνιστούμε να παρέχετε τις παραπάνω οδηγίες στο αρμόδιο άτομο εντός του οργανισμού σας. Παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι δεν μπορούμε να σας παρέχουμε άμεσες ή προσωπικές νομικές συμβουλές και ότι πρέπει να επικοινωνήσετε με την τεχνική ή νομική ομάδα σας για να σας βοηθήσει, εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες. Για τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις, απευθυνθείτε στην ΠΛΣ ή στον πάροχο λογισμικού σας.

Τι συμβαίνει εάν ο δικτυακός μου τόπος συμμορφώνεται πλήρως με τα ζητήματα που θίγονται στο σχέδιο καταγγελίας;

Όταν μας ενημερώσετε ότι επιλύσατε τα ζητήματα που θίγονται στο σχέδιο της καταγγελίας, η noyb θα το επαληθεύσει αυτό. Εάν αποκαταστήσατε όλες τις παραβάσεις, η καταγγελία δεν θα υποβληθεί. Εάν οποιαδήποτε παράβαση δεν έχει αποκατασταθεί, η πλήρης καταγγελία με όλες τις αρχικές παραβάσεις θα κατατεθεί στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων.

Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγετε τη διαδικασία καταγγελίας βάσει του άρθρου 77 ΓΚΠΔ και ένα πιθανό πρόστιμο βάσει του άρθρου 83 παράγραφος 5 ΓΚΠΔ ύψους έως 20 εκατ. ευρώ ή 4% των ετήσιων εσόδων σας, όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο.

Ενδέχεται να σαρώσουμε τον ιστότοπό σας στο μέλλον για να διαπιστώσουμε εάν έχετε ανακαλέσει τις σχετικές βελτιώσεις και έχετε καταστεί και πάλι μη συμμορφούμενος ("τυχαία παρακολούθηση"). Παρακαλούμε να ελέγχετε πάντα τα έγγραφα που σας κοινοποιήθηκαν παραπάνω για να διασφαλίσετε ότι είστε πράγματι πλήρως συμμορφωμένοι.

Τι θα συμβεί εάν ο ιστότοπός μου δεν αποκαταστήσει τα ζητήματα που αναφέρονται στο σχέδιο καταγγελίας;

Όταν δεν επιλύετε τις νομικές παραβιάσεις που εγείρονται στο σχέδιο καταγγελίας, θα ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας να υποβάλουμε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων (άρθρο 77 και 80 ΓΚΠΔ) ή/και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή μετά την εκπνοή της υποδεικνυόμενης προθεσμίας. Μπορούμε να τροποποιήσουμε την τελική καταγγελία για να αντικατοπτρίσουμε τις αλλαγές, ή να προσθέσουμε πληροφορίες σχετικά με την έλλειψη συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε πιθανό πρόστιμο ύψους έως και 20 εκατομμυρίων ευρώ ή 4% των ετήσιων εσόδων σας, ανάλογα με το ποιο από τα δύο είναι υψηλότερο. Είναι πιθανό ότι οι αρχές θα λάβουν υπόψη την έλλειψη συμμόρφωσης με αυτή την "προδικαστική" προειδοποίηση και την προτεινόμενη λύση ως πρόσθετο παράγοντα βάσει του άρθρου 83 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ για την αύξηση του προστίμου.

Τι συμβαίνει εάν ο ιστότοπός μου συμμορφώνεται εν μέρει με τα ζητήματα που θίγονται στο σχέδιο καταγγελίας;

Αν συμμορφωθείτε εν μέρει με τα ζητήματα που θίγονται στο σχέδιο καταγγελίας μας και δεν επιλύετε πλήρως την υπόθεση, θα υποβάλουμε και σε αυτήν την περίπτωση καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων (άρθρα 77 και 80 ΓΚΠΔ) και/ή σε άλλες αρμόδιες αρχές από τη στιγμή που το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφθηκε αρχικά τον ιστότοπό σας.

Από νομικής άποψης, οι μεταγενέστερες αλλαγές δεν διορθώνουν την αρχική παραβίαση. Η μερική συμμόρφωση είναι επιπλέον εξαιρετικά περίπλοκη για την παρακολούθηση. Ως εκ τούτου, αποφασίσαμε να μην ακολουθήσουμε μια τμηματική προσέγγιση και να ακολουθήσουμε μια προσέγγιση "όλα ή τίποτα". Ενδέχεται να τροποποιήσουμε την τελική καταγγελία για να αντικατοπτρίσουμε τις αλλαγές ή να προσθέσουμε πληροφορίες σχετικά με την έλλειψη (πλήρους) συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε πιθανό πρόστιμο ύψους έως και 20 εκατομμυρίων ευρώ (ή 4% των ετήσιων εσόδων σας, όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο), αλλά μπορείτε να επικαλεστείτε το γεγονός ότι συμμορφωθήκατε εν μέρει με την προειδοποίηση ως ελαφρυντικό παράγοντα. Εναπόκειται στην αρμόδια αρχή να κρίνει αν η εν γνώσει παραβίαση του νόμου μπορεί να αντισταθμιστεί από τη μερική συμμόρφωση με τον νόμο κατά τον υπολογισμό του προστίμου.

Τι θα συμβεί αν αλλάξω την εγκατάστασή μου αλλά στη συνέχεια παραβιάσω τον νόμο με άλλο τρόπο;

Εάν συμμορφωθείτε με την προειδοποίησή μας και διευθετήσετε την υπόθεση, αλλά αντιληφθούμε ότι παραβιάζετε τον νόμο με άλλο τρόπο, θα προχωρήσουμε παρ' όλα αυτά στην υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων (άρθρο 77 και 80 ΓΚΠΔ) και/ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή από τη στιγμή που επισκεφθήκαμε αρχικά τον ιστότοπο και/ή όταν παρατηρήσαμε την πρόσθετη παραβίαση.

Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε πιθανό πρόστιμο ύψους έως και 20 εκατομμυρίων ευρώ ή 4% των ετήσιων εσόδων σας (όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο), αλλά μπορείτε να επιχειρήσετε να επικαλεστείτε το γεγονός ότι συμμορφωθήκατε εν μέρει ως ελαφρυντικό για τυχόν πρόστιμο. Αυτό θα εξαρτηθεί από την εκτίμηση της αρμόδιας αρχής.

Τι γίνεται αν θεωρώ ότι η noyb έκανε λάθος;

Κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά έχουμε επικεντρωθεί σε περιπτώσεις που παραβιάζουν σαφώς τον νόμο και έχουμε βάλει μια ομάδα δικηγόρων που ασχολούνται με το GDPR να ασχοληθεί με τη νομική πλευρά των πραγμάτων.

Χρησιμοποιήσαμε εξελιγμένα τεχνικά μέσα για να επαληθεύσουμε ότι η ιστοσελίδα όντως παραβίαζε εκ των πραγμάτων τον νόμο και τεκμηριώσαμε τα σχετικά δεδομένα (όπως αρχεία HTML, ροές δεδομένων, αρχεία ρυθμίσεων, δεδομένα cookie και στιγμιότυπα οθόνης). Επιπλέον, ένα άτομο επισκέφθηκε την ιστοσελίδα σας και επαλήθευσε την ακρίβεια της τεχνικής ανάλυσης.

Ωστόσο, εάν πιστεύετε ότι παρ' όλα αυτά έχουμε κάνει κάποιο λάθος, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Αναφοράς Σφάλματος" στην πλατφόρμα WeComply! και θα χαρούμε να επανεξετάσουμε κάθε αναφερόμενο λάθος.

Γενικά, δεν απαντάμε σε σχόλια. Θα απαντήσουμε μόνο αν πιστεύουμε ότι τα σχόλιά σας τροποποιούν ουσιαστικά το σχέδιο καταγγελίας. Επίσης, δεν θα απαντήσουμε σε μηνύματα εκτός της πλατφόρμας. Αυτό συμβαίνει τόσο λόγω του όγκου της εκάστοτε επικοινωνίας όσο και της προσπάθειάς μας να διατηρήσουμε όλη την αλληλογραφία σχετικά με την καταγγελία σας σε ένα μέρος. Είναι προς το συμφέρον και των δύο μας να μην χάσουμε καμία επικοινωνία.

Τι γίνεται αν χρειάζομαι περισσότερο χρόνο;

Ο νόμος ισχύει από τις 25.5.2018 και τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων παραβιάστηκαν όταν επισκέφθηκε την ιστοσελίδα σας. Ο ΓΚΠΔ αναμένει από τους Υπευθύνους Επεξεργασίας να ενεργούν "χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση" και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός όταν έρχονται αντιμέτωποι με αίτημα από υποκείμενο δεδομένων.

Ως εκ τούτου, η noyb επέλεξε τις 60 ημέρες ως εθελοντική περίοδο χάριτος. Αναμένουμε ότι η αλλαγή των ρυθμίσεων με την ΠΔΣ σας διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Επομένως, θεωρούμε ότι το διάστημα των 60 ημερών είναι υπεραρκετό για κάθε Υπεύθυνο Επεξεργασίας προκειμένου να ακολουθήσει τις εσωτερικές του διαδικασίες και να συμμορφωθεί πλήρως με τον νόμο.

Παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι δεν είμαστε σε θέση να διαπραγματευτούμε αυτό το χρονοδιάγραμμα, δεδομένων των περιορισμένων πόρων μας και του μεγάλου αριθμού Υπευθύνων Επεξεργασίας με τους οποίους έχουμε να κάνουμε.

Νομικά ερωτήματα

Ποια είναι η νομική βάση για την αποστολή μου αυτής της πρότασης επίλυσης;

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, η noyb είναι σε θέση να εκπροσωπήσει ένα υποκείμενο δεδομένων που έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό σας και να υποβάλει καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, χωρίς να χρειάζεται να αποστείλει προειδοποίηση, ειδοποίηση ή πρόταση επίλυσης σε έναν Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Καθώς γνωρίζουμε ότι πολλοί υπεύθυνοι επεξεργασίας είναι πρόθυμοι να συμμορφωθούν με τον νόμο μόλις λάβουν γνώση μιας πιθανής παραβίασης, επιτρέπουμε μια "εύκολη διέξοδο": Μπορείτε να κατεβάσετε εκ των προτέρων τα σχετικά έγγραφα μέσω της πλατφόρμας WeComply!, να διορθώσετε το πρόβλημα και εμείς θα αναστείλουμε οικειοθελώς την υποβολή της καταγγελίας, καθώς θα θεωρούμε ότι η υπόθεση έχει επιλυθεί.

Μια τέτοια επιλογή για την άτυπη επίλυση της καταγγελίας είναι εντελώς εθελοντική, αλλά συμβάλλει στην αποφυγή του κόστους και της γραφειοκρατίας. Αυτό διευκολύνει εσάς, εμάς και την αρμόδια αρχή.

Γιατί πιστεύετε ότι έχω παραβιάσει το νόμο;

Μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα πραγματικά και νομικά προβλήματα που εντοπίσαμε στον ιστότοπό σας στο σχέδιο καταγγελίας που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα WeComply! Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα στοιχεία σύνδεσης για να κατεβάσετε το σχέδιο καταγγελίας, εάν δεν σας έχει δοθεί ακόμη.

Τι είναι οι "τύποι παραβίασης";

Για να απλοποιήσουμε τη διαδικασία, έχουμε εντοπίσει τυπικές παραβιάσεις και τις έχουμε ομαδοποιήσει σε "τύπους παραβίασης". Κάθε τύπος παράβασης έχει συγκεκριμένα πραγματικά και νομικά στοιχεία και του έχει αντιστοιχιστεί ένα γράμμα. Ενδέχεται να διαπιστώσετε ότι μόνο ορισμένοι από αυτούς τους τύπους (π.χ. "C" και "F") είναι σχετικοί με την υπόθεσή σας, ενώ άλλοι όχι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είτε δεν παραβιάζετε το νόμο με αυτούς τους τρόπους, είτε δεν έχουμε ακόμη εντοπίσει αυτές τις παραβιάσεις.

Πρέπει να πληρώσω τέλος κατά την επίλυση της καταγγελίας;

Όχι, δεν σας ζητάμε να μας πληρώσετε για την επίλυση αυτού του ζητήματος. Σε αντίθεση με τις δικηγορικές εταιρίες, η noyb έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ως μόνο στόχο να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με το θεμελιώδες δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ελπίζουμε ότι η προσέγγισή μας δεν είναι χρήσιμη μόνο για τα υποκείμενα των δεδομένων, αλλά και για τους Υπευθύνους Επεξεργασίας.

Καθίσταται ο ιστότοπός μου πλήρως συμβατός εάν έχω συμμορφωθεί με τα αιτήματά σας;

Όχι απαραίτητα. Έχουμε επικεντρωθεί μόνο σε ορισμένες τυπικές παραβιάσεις του νόμου που είναι εύκολο να διορθωθούν. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να ρίξετε μια κριτική ματιά στον ιστότοπό σας, σε όλα τα πρόσθετα, τους κώδικες και τα cookies που χρησιμοποιείτε. Καθώς έχουμε δει μεγάλες διαφορές στις επιλογές, ίσως να θέλετε επίσης να ελέγξετε αν υπάρχει ένα cookie banner ή μια πλατφόρμα διαχείρισης συναίνεσης (ΠΔΣ) που παρέχει πιο φιλικές προς την ιδιωτικότητα επιλογές.

Θα καταθέσετε την ακριβή έκδοση της καταγγελίας που εμφανίζεται στην πλατφόρμα WeComply!;

Σας εμφανίζεται ένα προσχέδιο της έκδοσης της καταγγελίας. Παρόλο που δεν σκοπεύουμε να αποκλίνουμε ουσιαστικά από το προσχέδιο, ενδέχεται να καταθέσουμε τροποποιημένη έκδοση της καταγγελίας, η οποία μπορεί να λαμβάνει υπόψη τυχόν αναφερόμενα σφάλματα, τυχόν αλλαγές στη ρύθμιση ή το γεγονός ότι ένας Υπεύθυνος Επεξεργασίας αγνόησε την προειδοποίησή μας.

Ποια νομική σημασία έχει η επίλυση του ζητήματος σε συνεργασία με την noyb;

Έχουμε το δικαίωμα να υποβάλλουμε καταγγελία κάθε φορά που παραβιάζονται τα δικαιώματα ενός υποκειμένου δεδομένων το οποίο εκπροσωπούμε. Το σύστημα επίλυσης είναι μια εντελώς εθελοντική υπηρεσία που επιτρέπει στους Υπευθύνους Επεξεργασίας να επιλύσουν μια καταγγελία χωρίς να απευθυνθούν στην αρμόδια αρχή και να διακινδυνεύσουν υψηλά πρόστιμα.

Η επίλυση ενός ζητήματος μέσω του συστήματός μας, απλώς μας ενημερώνει ότι σταματήσατε κάθε μη συμμορφούμενη ενέργεια που εντοπίσαμε. Θα αξιολογήσουμε τα σχόλιά σας, την πραγματική συμμόρφωση με το νόμο και θα ενεργήσουμε αναλόγως.

Δεν συμμετέχουμε σε επίσημο και νομικά δεσμευτικό διακανονισμό ή κάτι παρόμοιο, καθώς υπάρχουν εξαιρετικά διαφορετικές σχετικές πολιτικές μέσα στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Εγγυάστε ότι δεν θα υποβάλλετε καταγελλία κατά του ιστοτόπου μου εάν επιλύσουμε τα ζητήματα που θίγονται στην αναφορά σας;

Η πλατφόρμα WeComply! αποσκοπεί στην επίλυση των περισσότερων περιπτώσεων πριν από την έναρξη μιας επίσημης διαδικασίας καταγγελίας. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να υποβάλλουμε καταγγελία εάν δείξετε προθυμία να συμμορφωθείτε με τη νομοθεσία, οπότε μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι εάν συμμορφωθείτε πλήρως, θα θεωρήσουμε την υπόθεση ως επιλυθείσα.

Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αναλάβουμε περαιτέρω δράση (π.χ. σε περιπτώσεις μερικής μόνο συμμόρφωσης ή νέων μορφών παραβάσεων). Δεν προβαίνουμε σε επίσημο και νομικά δεσμευτικό διακανονισμό μαζί σας.

Σε ποια αρχή σκοπεύετε να καταθέσετε την καταγγελία σας;

Ανάλογα με την τοπική νομοθεσία, τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και τους γλωσσικούς περιορισμούς, ενδέχεται να καταθέσουμε την τελική καταγγελία σε διάφορες αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων για παραβιάσεις του ΓΚΠΔ ή/και σε άλλες εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Αυτή μπορεί να είναι διαφορετική από την αρχή που αναφέρεται στο σχέδιο καταγγελίας και η καταγγελία μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως.

Άλλες πρακτικές ερωτήσεις

Τι είναι η noyb;

Η "noyb - Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Ψηφιακά Δικαιώματα" είναι ένας ευρωπαϊκός μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Βιέννη/Αυστρία (Αριθμός εγγραφής στο αυστριακό μητρώο σωματείων: 1354838270). Όπως και οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των καταναλωτών, στοχεύουμε στην επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Ο ρόλος των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων όπως η noyb προβλέπεται στο άρθρο 80 του ΓΚΠΔ.

Γιατί η noyb ελέγχει τη συμμόρφωση των banners;

Πολλοί χρήστες διαμαρτύρονται ότι έρχονται αντιμέτωποι με cookie banners που τους αφήνουν ελάχιστες δυνατότητες να πουν "όχι". Καθώς αυτό φαίνεται να είναι ένα ευρύ και συστηματικό ζήτημα, ρίξαμε μια πιο προσεκτική ματιά. Στόχος της εκστρατείας μας είναι να παράσχουμε στους χρήστες μια πραγματική επιλογή, αλλά και να προστατεύσουμε τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας που συμμορφώνονται πλήρως με τον νόμο από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Γιατί επιλέξατε τον ιστότοπό μου;

Όλοι οι ιστότοποι πρέπει να συμμορφώνονται με το νόμο. Καταλαβαίνουμε ότι ορισμένοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας μπορεί να αισθάνονται ότι θα έπρεπε να είχε χτυπηθεί πρώτος ένας άλλος υπεύθυνος επεξεργασίας.

Για να καταστήσουμε την προσέγγισή μας όσο το δυνατόν πιο διαφανή, επιλέξαμε ιστότοπους με βάση (1) τις δικαιοδοσίες, (2) τον αριθμό των επισκέψεων, (3) τη χρησιμοποιούμενη ΠΔΣ και (4) τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις. Αυτοί οι παράγοντες έχουν νομικούς, τεχνικούς και πρακτικούς λόγους.

Με απλά λόγια: επιλέξαμε ιστότοπους όπου εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία της ΕΕ, όπου μπορούσαμε εύκολα να εντοπίσουμε παραβιάσεις και με βάση τον σχετικό αριθμό επισκεπτών.

Δημοσιεύει η noyb τα στοιχεία για τους μεμονωμένους υπεύθυνους επεξεργασίας;

Εκτελούμε στατιστικά στοιχεία και ενδέχεται να δημοσιεύουμε συγκεντρωτικές και εξατομικευμένες αναφορές σχετικά με τη (μη) συμμόρφωση των Υπευθύνων Επεξεργασίας. Δημοσιεύουμε πάντοτε τέτοιες πληροφορίες με δίκαιο και ουδέτερο τρόπο.

Ποιες πληροφορίες έχετε στην κατοχή σας σχετικά με τον ιστότοπό μου;

Συνήθως σαρώνουμε ιστότοπους πολλές φορές για μεγάλα χρονικά διαστήματα πριν και μετά τη σχετική επίσκεψη για την καταγγελία. Χρησιμοποιούμε μόνο ένα σχετικό υποσύνολο των δεδομένων που έχουμε δημιουργήσει για να υποστηρίξουμε την καταγγελία μας. Μπορείτε να βρείτε αυτά τα δεδομένα στην πλατφόρμα WeComply!.

Χρειαζόμαστε δεδομένα ιστορικού για την παρακολούθηση των παραβιάσεων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι απαραίτητο για παράδειγμα, όταν οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας υποβάλλουν ψευδή, παραπλανητικά ή παραποιημένα αποδεικτικά στοιχεία σε μια διαδικασία και/ή διορθώνουν τα προβλήματά τους μόνο ενώ εκκρεμεί μια διαδικασία. Τέτοια πρόσθετα δεδομένα δεν παρέχονται στην πλατφόρμα WeComply!.

Τι γλώσσες χρησιμοποιείτε;

Οι προεπιλεγμένες γλώσσες που χρησιμοποιούμε είναι τα αγγλικά. Για νομικούς και διοικητικούς λόγους οι καταγγελίες μας συχνά υποβάλλονται στα γερμανικά. Ενδέχεται να μεταφράσουμε ορισμένα έγγραφα και τμήματα αυτής της πλατφόρμας σε άλλες γλώσσες (επί του παρόντος στα γερμανικά, γαλλικά, πολωνικά, ισπανικά και ιταλικά).

Θα το εκτιμούσαμε αν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε μία από αυτές τις γλώσσες, κατά προτίμηση στα αγγλικά.

Καθώς η πρόταση για την επίλυση της καταγγελίας είναι εντελώς εθελοντική από την πλευρά μας, παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι δεν είναι διαθέσιμα όλα τα στοιχεία σε όλες τις γλώσσες. Μόλις υποβληθεί καταγγελία στην αρμόδια αρχή, θα σας επιδοθεί στη γλώσσα που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω καλύτερα με τη noyb;

Είμαστε ένας μικρός μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Η δωρεάν εθελοντική μας πλατφόρμα WeComply! έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ελεγκτές να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία, χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από μια δαπανηρή και χρονοβόρα νομική διαδικασία και χωρίς να χρειάζεται να έχουμε στο πλευρό μας μια μεγάλη ομάδα χειριστών υποθέσεων. Ως εκ τούτου, σας ζητάμε να χρησιμοποιήσετε τη δωρεάν πλατφόρμα για να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι δεν μπορούμε να να επικοινωνήσουμε άμεσα με χιλιάδες Υπεύθυνους Επξεργασίας. Εάν μας στείλετε απευθείας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλο μήνυμα, είναι πίθανο ότι δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε.

Πως μπορώ να λάβω πληροφορίες αναφορικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου σας;

Μπορείτε να μας δώσετε οικειοθελώς μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν αναφέρετε την υπόθεσή σας ως επιλυθείσα. Μόλις επανεξετάσουμε την υπόθεση, θα σας ενημερώσουμε για τη δεύτερη ανάλυση του ιστοτόπου σας.