Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα WeComply! της noyb!

Συνδεθείτε για να επανεξετάσετε την υπόθεσή σας

Επεξεργαζόμαστε ορισμένα προσωπικά δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα μας. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Εάν λάβατε ειδοποίηση από εμάς, εντοπίσαμε παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ στον ιστότοπό σας. Σε αυτή την πλατφόρμα μπορείτε να επανεξετάσετε την περίπτωσή σας, να κατεβάσετε έναν οδηγό για τον τρόπο αποκατάστασης της κατάστασης και να αναφέρετε την πλήρη συμμόρφωσή σας.
Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός που είναι αφοσιωμένος στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, το noyb παρέχει αυτή την εύκολη επιλογή για τη διευθέτηση της υπόθεσής μας εναντίον σας δωρεάν και επί τη βάσει της καλής θέλησης και των δύο μερών. Ελπίζουμε έτσι να αποφύγουμε την ανάγκη για προσφυγή στην διαδικασία της καταγγελίας (άρθρο 77 ΓΚΠΔ) ενώπιον της αρμόδιας αρχής και την συνακόλουθη επιβολή προστίμου (άρθρο 83 ΓΚΠΔ).
Εάν δεν λάβουμε νέα σας, θα ασκήσουμε το δικαίωμά μας να υποβάλουμε καταγγελία και θα εμπλακούμε μαζί σας στη συνήθη πορεία της σχετικής νομικής διαδικασίας.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη noyb και την πλατφόρμα WeComply!, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας FAQs.
Η noyb team